Εταιρική Ευθύνη

H Sens Creation, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και πρακτικές.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακυκλώνουμε 1 τόνο απορρίμματα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό ανά έτος

Ανακυκλώνουμε περίπου 500 κιλά ανά έτος από εξοπλισμό πληροφορικής

Ανακυκλώνουμε προίόντα εικόνας και ήχου

Ανακυκλώνουμε περίπου 300 κιλά ανά έτος από μπαταρίες

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Προσφέρουμε δωρεάν τρόφιμα (σε συνεργασία με πελάτες μας, από προϊόντα προς δειγματοδιανομές και γευστικές δοκιμές) σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ορφανοτροφεία, μοναστήρια & εκκλησίες με δραστηριότητες συσσιτίων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Καλούμε τους ανθρώπους μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προσφορές αιμοδοσίας σε συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία.