Πανελλαδικό Δίκτυο & Υποδομές

500
Ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα
2000
Ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι στην Αθήνα
250
Iδιόκτητα γραφεία στην Θεσσαλονίκη
150
Iδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι στην Θεσσαλονίκη

ΟΧΗΜΑΤΑ

30
Iδιόκτητα vans
5
Iδιόκτητα vans - ψυγείο
20
Iδιόκτητα ΙΧ
26
Iδιόκτητα δίκυκλα

40 τ.μ. Δωμάτιο – Ψυγείο

(συντήρηση & κατάψυξη) στην Αθήνα

11 Επαγγελματικά Ψυγεία

συντήρησης (μετακινούμενα)

8 Επαγγελματικοί Καταψύκτες

(μετακινούμενα)

200
Tablets
250
Promo Stands
100
Call Center